Az újságról

A 2010 óta havonta megjelenő ÁFA & SZÁMLÁZÁS című szaktájékoztató időszerűségét és aktualitását alátámasztja, hogy 2016. január 1-jétől változnak az áfa rendelkezései, valamint az ezekhez kapcsolódó számlázási szabályok. Ráadásul 2016. január 1-jétől teljesen átalakulnak az időszaki elszámolású (folyamatosan teljesített) ügyletek számlázási szabályai. 2016. január 1-jétől tehát már nemcsak az adótanácsadási, könyvviteli, könyvvizsgálati szolgáltatásra, hanem minden 58. § hatálya alá tartozó termékértékesítésre és szolgáltatásnyújtásra bevezetik az új szabályozást, azaz egyrészt változik a törvényi fogalom, másrészt a teljesítési időpont.

Ízelítő a kiadvány tartalmából:

Időszaki elszámolású (folyamatosan teljesített) ügyletek új számlázási és ÁFA-szabályai
Időszaki elszámolású ügyletek fogalmában mi a változás és mi nem változott?Időszaki elszámolású ügyletek új teljesítési időpontja (annak változása) ■ Kivételek az új szabályozásban – ahol maradnak a régi szabályok ■Fő szabály, mikor az elszámolási időszak utolsó napja a teljesítési időpont ■ Kivétel szabályok ■ Mikor a számla kelte a teljesítési időpont? ■ Mikor a fizetési határidő a teljesítési időpont? ■ Mikor a 30. nap a teljesítési időpont? ■ Az új szabályozás következményeiBérbeadás ■ Bérleti díj számlázásának változása ■ Bérleti díjhoz kapcsolódóan továbbszámlázott közüzemi költség ■ Mi a teendő, ha eltérő időszaki díjak kerülnek továbbterhelésre? ■ Közüzemi költség számlázásának változásaKönyvelési és tanácsadói díjak számlázása ■ Hatályba lépés és átmeneti rendelkezések ■ Mikortól és melyik időszakra kell először alkalmazni az új szabályt? ■Hogyan kell számlázni, ha előre történik a fizetés, és hogyan, ha utólag? ■ Előleg szabályt kell-e alkalmazni és mikor? Hogyan kell bizonylatolni? ■ Előleg szabályainak alkalmazása ■ Számlakorrekciók kezelése időszaki elszámolású ügyleteknél ■ Számlázás, ha utólag csökken az ellenérték ■ Számlázás, ha utólag nő az ellenérték ■ Számlázás téves adókulcs szerepeltetése esetén ■ Számlázás, ha több időszak összevont adatai alapján a különbözet elszámolása történik ■ Számlázás, ha egy időszak nem kerül kiszámlázásra ■ Szükséges-e önellenőrzés, és mikor? ■ Időszak végi különbözet rendezése – csökken az ellenérték: új rendelkezés ■ Különbözet rendezése – nő az ellenérték: már az új esedékes fizetés nem lehet új teljesítés, csak kivételes esetben ■ Időszaki elszámolású számla tartalmi kellékei ■ Levonási jog keletkezési időpontja időszaki elszámolásnál ■ Fizetési kötelezettség ■ Helyesbítő számla tartalmi kellékei ■ Devizás időszaki elszámolású számla – szükséges tartalmi kellékek, alkalmazandó árfolyam ■ Mi nem változik az időszaki elszámolásnál? ■ Hogyan kell számlázni, ha az időszaki elszámolású számla egyben fordított adózású? ■ Külfölditől igénybevett és külföldre nyújtott időszaki elszámolású szolgáltatások (jogdíj, menedzsment díj, tanácsadás stb.) ■ Ha a közösségi adómentes termékértékesítésről időszaki elszámolásban állapodunk meg ■ Gyűjtőszámla szabályai – azonosságok és különbségek az időszaki elszámolással ■ Mi a különbség az időszaki elszámolás, a részletfizetés és a részteljesítés között? ■ Mi a különbség az előleg és az időszaki elszámolás között? ■ Számlázási rendszerek átalakítása, az arra való felkészülés ■ Milyen plusz adatokra van szükség a számlázáshoz? ■ Mire kell vigyázni a szerződés megkötésénél? ■ Szükséges, illetve ajánlatos-e a szerződés-módosítás, ha igen, akkor milyen tartalommal?

Új számlázási rendszer, számlázó programok új szabályai, számlázás technikai szabályai
Számlakibocsátási módok ■ Számlákra vonatkozó fontosabb jogszabályok ■ Számlázó rendszerektől elvárt követelmények ■ Szigorú számadás gyakorlati értelmezése ■ Dokumentációra vonatkozó előírások, azok változása■ Bejelentési kötelezettség és annak értelmezése, gyakorlata ■ Elektronikus számláról történő adatszolgáltatási kötelezettség és annak 2015. július 1-jén hatályba lépett változásai ■ 2016. január 1-től hatályba lépő minden számlázó rendszert érintő adatexport funkcióBizonylatok megőrzése ■ Papíralapú bizonylatok papíralapú megőrzése ■ Papíralapú bizonylatok elektronikus megőrzése ■ Elektronikus bizonylatok megőrzése ■Adóellenőrzésre és informatikai rendszer ellenőrzésre vonatkozó különös szabályok ■ Új számlázási rendeletek ■ Módosultak a számla és a nyugta adóigazgatási azonosítási szabályai ■ Új számlázási alapelvek ■ Számlázási szabályok ■ Számla használata (Számlakibocsátási kötelezettség, Számlázási rend) ■ Mikor nem kell számla? ■ Egyszerűsített adattartalmú számla ■ Nyugta használata, nyugtakibocsátás ■ Elektronikus számla fogalma, fajtái■ Számlázási követelmények fogalma ■ Változások a számla tartalmi kellékeiben ■ Teljesítési időpont ■ Részletfizetés és részteljesítés különbözősége ■ Adófizetési kötelezettség keletkezése ■ Adófizetésre kötelezett személy■ Egyenes–fordított adózás ■ Belföldi fordított adózás (Belföldi fordított adózás esetei, Fordított adózás alá tartozó ügyletek az építőiparban) ■ Fordított adózásos ügyletek számlázása ■ Előlegfizetés ■ Előlegszámla kibocsátása ■ Előlegszámla tartalmi kellékei ■ Közvetített szolgáltatás.

Belföldi ügyletek ÁFA-ja és számlázása
Előleggel kapcsolatos szabályok változása ■ Mi minősül előlegnek? ■ Előre fizetés és az előleg közötti különbség ■ Mi a megítélés egyenes és fordított adózás esetén? ■ Hogyan kell az előleget bizonylatolni? ■ Fordított adózás alá eső termékek körének bővülése ■ Hatálybalépés, átmeneti rendelkezés ■ Adatszolgáltatási kötelezettség az eladónál és vevőnél ■ Szolgáltatások teljesítési helyének változása az ún. távolról nyújtható szolgáltatások esetén ■ Mit jelent az ún. mini egyablakos rendszer? ■ Bejelentkezési kötelezettség: ki jelentkezhet be ebbe a rendszerbe, a magyar adóalanyok számára mit jelent a lehetőség? ■ A mini egyablakos rendszert választók bevallási, áfa-fizetési szabályai ■ Új adómentességek ■ Új adókötelezettség keletkezési időpont a költségvetési szerveknélPortfoliókezelés áfabeli megítélésére vonatkozó új szabályozás az Európai bírósági esetjog alapján. Az ahhoz kapcsolódó átmeneti rendelkezések ■ A szarvasmarha, juh, kecske köztes termékek adókulcsának csökkenése ■ Adóraktározási eljárással összefüggő szabályozás. Áfa-regisztráció alóli mentesülés ■Adólevonási jog és visszaigénylési jog. Hogyan érvényesíthető? ■ Motorbenzin áfa-levonhatósága ■ Lakóingatlan építéséhez, felújításához kapcsolódó levonási tilalom alóli mentesülés ■ Adószám-törlés és -felfüggesztés és az adólevonási jog ■ Egyedi mentesítés az online pénztárgépes adatszolgáltatás alól ■ Belföldi áfa összesítő jelentésben szerepeltetendő ügyletek értékhatárának csökkentése ■ Újonnan alakuló vállalkozások gyakoribb áfa-bevallási kötelezettsége ■ Küzdelem a láncolatos áfa-csalások ellen ■ Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKÁER) és az ÁFA

Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása
Teljesítési hely szabályok szolgáltatásoknál ■ Szolgáltatás igénybevevőjének státusza ■ Gazdasági célú letelepedettség (Székhely, Állandó telephely) ■ Szolgáltatásnyújtó teljesítéssel érintett telephelyeIngatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások ■ Tudományos, oktatási, kulturális, művészeti, szórakoztatási és sportszolgáltatás ■ Közlekedési eszköz bérbeadása ■ Bérmunka és termékelőállítás ■ Fuvarozás, szállítmányozás ■ Teljesítés helye adóalany/nem adóalany részére teljesített fuvar esetén ■ Raktározás, logisztikai szolgáltatás, ingatlan-bérbeadás teljesítési helye ■ Fuvarközvetítés teljesítési helye (továbbszámlázott fuvarköltség) ■ Mikor alkalmazható adómentesség a fuvarozásnál? ■ Fuvarszámla kellékei ■ Immateriális szolgáltatások ■ Közvetített szolgáltatások ■ Termékértékesítés teljesítési helye ■ Fel- vagy összeszerelés ■ Távolsági értékesítés ■ Közösségi adómentes termékértékesítés ■ Vagyonmozgatás Közösségen belül ■ Közösségi termékbeszerzés ■ Adóhatósági ellenőrzések tapasztalatai közösségi adómentes értékesítéseknél ■ Adóhatósági ellenőrzés fókusza ■ Adólevonással kapcsolatos megállapítások (Adóhatósági gyakorlat, Európai Uniós Bírósági gyakorlat) ■ Más tagállamba történő kiszállítás (Közösségi értékesítés) ■ Kiszállítás igazolásaAdómentesség feltételeEurópai Uniós gyakorlat, EU Bírósági ítéletek ■ Csalárd értékesítési láncolatok ■ TermékexportAdómentes termékexport ■ A 90 napot követően harmadik országba kiléptetett termék értékesítése is lehet adómentes termékexport ■ Közvetett és közvetlen export elhatárolása ■ Harmadik országba történő kiszállítás ■ Termékimport ■ Adókötelezettség keletkezése ■ Adómentes termékimport ■ Készlet tárolása és behozatala belföldre adófizetés nélkül ■ Láncügylet-szabályok ■ Láncértékesítés ■ Gyakori hibák láncügyleteknél ■ Háromszögügyletek ■ Feltételek ■ Gyakori hibák háromszögügyleteknél ■ Vevői készlet szabályai ■ Belföldön fenntartott vevői készlet ■ Belföldi adóalany által más tagállamban fenntartott vevői készlet ■ Adóraktár.

Feliratkozás hírlevélre

Amennyiben Ön feliratkozik hírlevelünkre és „kipipálja” a hozzájárulási nyilatkozatot, akkor azonnal ingyenesen elküldjük e-mailen az Áfa & Számlázás című szaktájékoztató minta számát.
* minden mező kitöltése kötelező
Feliratkozom a hírlevélre és hozzájárulok ahhoz, hogy a megadott e-mail címemre a Vezinfó Kft. a kiadványaival és szolgáltatá- saival kapcsolatos hírleveleket küldjön. Az ÁSZF-t és az Adatvédelmi nyilatkozatot elolvastam és elfogadom.